SẢN PHẨM

Tuviphongthuy.biz uy tín từng phút giây

SẢN PHẨM:

1. Di sao xấu, cải vận mệnh, trả nợ nghiệp tiền kiếp

2. Cầu siêu thoát cho bé đỏ

3. Giải âm binh, vong dữ theo phá gia chủ

4. Giải vong thường theo, tiền duyên, duyên âm

5. Bốc bát hương thờ thần linh, thần tài, gia tiên

6. Giải vong tại đất gia chủ

7. Giải âm binh – bùa ngải

9. Xem tử vi trọn đời

10. Chọn giờ sinh đẹp theo tử vi

11. Đặt tên và sử tên theo ngũ hành cải vận mệnh

12. Giải vong thường theo, tiền duyên, duyên âm

13. Tử vi cho trẻ dưới 13 tuổi

14. Gọi vong gia tiên lên giao lưu với con cháu

15. Phả độ gia tiên – Giải an cắt kết – Độ âm để may mắn làm ăn

16. Trả nợ tào quan – di cung hoán số – cải vận mệnh – hóa hung thành cát

17. Giải vong tại đất gia chủ, âm binh, có cốt tại đất, vong dữ theo gia chủ

18. Xem phong thủy tận nhà gia chủ trong phạm vi ở Hà Nội

19. Xem Phong Thủy tận nhà gia chủ trong phạm vi ở các Tỉnh ngoài Hà Nội

20. Bốc bát hương thờ thần linh, thần tài, gia tiên…, thỉnh linh về nhà tại